Hva er personforsikring?


Personforsikring er en forsikring som gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet. Dette er en type forsikring som letter den økonomiske situasjonen for deg selv og din nærmeste familie ved alvorlig sykdom, uførhet og død. Personforsikring er fellesbetegnelsen på forsikringer som gir deg økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte. Behovet for personforsikringer kan variere gjennom forskjellige faser av livet. Det kan være at du trenger utgifter i forbindelse med sykdom, dekning av behandlinger i privat helsevesen eller kompensasjon ved tap av inntekt.

Personforsikringen blir utbetalt i fall du blir invalid, ufør eller dør. Du kan tegne en individuell privat avtale gjennom forsikringsselskapet ditt, men mange har også personforsikring via en yrkesorganisasjon eller arbeidsgiver.
Typer av personforsikring
Det finnes flere forskjellige typer personforsikring. Dødsrisiko- og uføreforsikringer er blant de vanligste, men det finnes også blant annet behandlingsforsikringer der du garanteres rask medisinsk behandling, gjeldsforsikringer og sykdomsforsikringer. Prisen på personforsikring vil variere.

En personforsikring kan koste alt fra 300 kroner til 50 000 kroner i året. Grunnen til de store forskjellene er at personforsikring i praksis er en underkategori innen forsikringer, ikke et enkelt produkt.

Eksempler på personforsikring er:

  • Livsforsikring
  • Barneforsikring
  • Behandlingsforsikring
  • Uføreforsikring

Du må alltid fylle ut en helseerklæring ved kjøp av personforsikringer.
Beste personforsikring livsforsikring
De fleste av oss baserer familieøkonomien på mer enn én inntekt. Hvis en av familiemedlemmene med inntekt blir ufør eller dør, kan det få store konsekvenser for familieøkonomien. Livsforsikring er en engangsutbetaling til de etterlatte dersom den forsikrede dør. En livsforsikring gjør at de etterlatte familiemedlemmene slipper å bekymre seg for økonomien i en vanskelig situasjon. De kan opprettholde dagens levestandard uten store økonomiske problemer.

Barneforsikring

Stadig flere har begynt å tegne barneforsikringer for de små. En barneforsikring er en forsikring som sikrer mot ekstra kostnader hvis barnet skulle bli ufør. En barneforsikring vil veie opp for tapte inntekter når du må ta vare på barnet. Du har valget mellom forskjellige dekningstyper.

Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring får du rask behandling ved skade eller sykdom.
Hvis du blir utsatt for en ulykke, føles det trygt å få litt ekstra hjelp og omsorg. Med behandlingsforsikring blir du ivaretatt fra første stund. Så fort du har sendt en henvisning fra legen, blir det sørget for at du kommer til riktig behandling.

Kritisk sykdom

En kritisk sykdom kan endre livssituasjonen din dramatisk. Med forsikring for kritisk sykdom sørger du for økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon. Du får muligheten til å jobbe mindre og sørge for nok tid til restitusjon ved en alvorlig sykdom. Du kan selv bestemme om erstatningen skal brukes på redusert arbeidstid, behandling eller tid til restitusjon.

Uføreforsikring

Ved langvarig sykmelding på grunn av ulykke eller sykdom som gjør deg ufør reduseres inntekten kraftig. En uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet slik at du kan opprettholde levestandarden din.

Hvilke type forsikring bør jeg velge?

Mange av oss er kollektivt forsikret gjennom jobben. Dødsrisikoforsikring gjennom arbeidsgiver er en såkalt gruppelivsforsikring. Arbeidsgiveren er også pliktig til å tegne en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Hvilke type forsikring du trenger kan variere, men dersom du er avhengig av inntekten din for å for eksempel beholde boligen, er dødsrisiko- og uføreforsikring blant forsikringene som er anbefalt.