Innhold

Valgliste

Innskytervalg til bankens generalforsamling

4 medlemmer og 2 varamedlemmer skal velges fra Gjerstad Sparebank.

Innskytervalget holdes i bankens kundesenter på Brokelandsheia følgende dager:

Tirsdag 26. september kl. 10.00 – 15.00 

onsdag 27. september kl. 10.00 – 15.00

 

Bankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til  generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir èn stemme, når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Bankens kunder kan velges som medlem (eller varamedlem) til bankens generalforsamling som representant for kundene.

Fristen for å melde inn kandidater gikk ut 10. september 2017.

 

Bankens valgkomitè har gått igjennom innkomne forslag til kandidater, og på denne bakgrunn innstilles følgende kandidater for 4 år:

 

Medlemmer:

Bente Moe, fødselsår 1966, Bjørndalsveien 49, 4993 Sundebru

Kjell Arild Haugen, fødselsår 1960, Ytre Haugen 22, 4993 Sundebru

Isak Sørbø, fødselsår 1977, Furuheim 19, 4993 Sundebru

Samuel Arnt Larsen,fødselsår 1963, Grytingveien 373, 4993 Sundebru

Varamedlemmer

Liv Kirsten Eide, fødselsår 1963, Gjerstadveien 1392, 4980 Gjerstad

Rune Dalen, fødseslår 1967, Sandkleivveien 33, 4993 Sundebru

 

Generalforsamling for fusjonert bank

Det er besluttet fusjon mellom Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank og navnet på den nye banken blir Østre Agder Sparebank. Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av totalt 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.  Medlemmene velges av henholdsvis innskytere, kommunestyrene i Vegårshei og Gjerstad og ansatte i sparebankene.

De innskytervalgte medlemmene skal utgjøre 8 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges fra Gjerstad Sparebank, og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Vegårshei Sparebank ved første gangs valg. Denne valglisten vil bli lagt ut i bankens kundesenter på Brokelandsheia og på vår hjemmeside de siste 14 dagene før kundevalgdagene.

Gjerstad 12. september  2017 ,  Nina Holte, adm. banksjef

Sparer du nok?

Uansett alder, sparing er verdens beste idé. Snakk med oss om sparing i fond.

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?