Innhold

Søk boliglån hos oss!

Du får din personlige rådgiver du kan ringe, og som kan hjelpe deg når du trenger det. Vi er der du er!

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat om hva det betyr.

Valgliste

Kundevalg til bankens generalforsamling

Bankens kunder skal være representert med 8 faste medlemmer i bankens generalforsamling.

Årets kundevalg til Gjerstad Sparebanks generalforsamling avholdes i bankens kundesenter på Brokelandsheia følgende valgdager:

 

Onsdag   01.03.2017 kl 09:00  - 15:00
Torsdag  02.03.2017 kl 09:00 -  15:00
Fredag    03.03.2017 kl 09:00  - 15:00

 

I år skal det velges 1 medlem til generalforsamlingen.

Medlemmet velges for en periode på 4 år.

 

Bankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til  generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir èn stemme, når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Bankens kunder kan velges som medlem (eller varamedlem) til bankens generalforsamling som representant for kundene.


Fristen for å melde inn kandidater gikk ut 31. januar 2017.

 

Bankens valgkomitè har gått igjennom innkomne forslag til kandidater, og på denne bakgrunn innstilles

 

Kerstin Flaten, Espevikveien 9, 4993 SUNDEBRU

 

som kundevalgt medlem av generalforsamlingen for perioden 2017 - 2021

 

 

Denne valglisten vil bli lagt ut i bankens kundesenter på Brokelandsheia og på vår hjemmeside de siste 14 dagene før kundevalgdagene.

 

 

Gjerstad 8. februar 2017

Nina Holte

Adm. banksjef

Åpningstider og adresser

Brokelandsheia
Brokelandsheia 92, 4993 Sundebru
Telefon: 37 11 99 00
Fra utlandet: +47 37 11 99 00
Telefaks: 95 82 81 06
post@gjerstad-sparebank.no

Åpningstider:09.00 - 15.30 
(Sommertid) :09.00 - 15.00


Risør

Krags gate 21, 4950 Risør
Telefon: 37 11 99 00
Fra utlandet: +47 37 11 99 00
Telefaks: 95 82 81 06
post@gjerstad-sparebank.no
Åpningstider: 10.00 - 15.00 (Hele året)

Servicesenter nettbank, mobilbank og kort
utenom bankens åpningstid kontakt Eika Servicesenter:
Telefon: 03850
Fra utlandet: +47 915 03850
Åpningstider Eika Servicesenter:
Mandag - fredag: 07.00 - 23.00
Lørdag og søndag: 09.00 - 23.00